Campus d’estiu

Formació intensiva específica

El futbol és un joc d’equip on es posen de manifest les capacitats individuals. Aprendre, millorar i perfeccionar les capacitats tàctiques i tècniques individuals suposa una ajuda per a l’equip.

El Campus d’estiu està enfocat cap a l'aprenentatge, la millora i el perfeccionament dels conceptes fonamentals del futbol i la seva integració en el joc d’equip, i està dirigit a aquells futbolistes que, independentment de llur capacitat, volen millorar a través d’una formació intensiva.

L’objectiu eminentment futbolístic s’adapta a les necessitats i capacitats de cada participant, i s’integra amb altres objectius educatius bàsics (valors, hàbits) que permeten el ple desenvolupament de la persona.

Gestionar els recursos

Per tant, la metodologia del Campus està orientada a desenvolupar les sessions d’entrenament de tal forma que el jugador adquireixi els coneixements necessaris per prendre decisions correctes i ràpides en diferents situacions de partit, aplicant la tècnica defensiva/ofensiva i els recursos físics i psicològics més adients.

A tal fi es realitzen entrenaments teòrics/audiovisuals i pràctics específics mitjançant exercicis, jocs correctius i jocs de futbol que permeten, d’una banda avaluar les seves capacitats i recursos i, d’altra dotar-lo de les eines necessàries per augmentar les possibilitats de rendiment.