"El talent depèn de la inspiració, però l'esforç depèn de cadascú"

Pep Guardiola

Què volem?

Passió pel futbol i ganes de millorar

El nostre objectiu és que, quan hagi acabat el seu període de formació, el jugador assoleixi un alt nivell de rendiment futbolístic, perquè pugui optar a passar a categories professionals o semiprofessionals. Això significa que el futbolista hagi interioritzat i consolidat un conjunt d’aptituds i actituds bàsiques:

Actituds Aptituds
  • Capacitat,rigor i exigència en l’aprenentatge

  • Predisposició a millorar

  • Desig de superació

  • Saber competir

  • Presa de decisions correctes pel que fa a la tàctica

  • Bona execució tècnica amb la pilota de tot allò que es decideixi tàcticament

  • Bona condició física

  • Bones capacitats psicològiques per optimitzar l’estat del rendiment esportiu